PLAN LEKCJI ZDALNYCH

PLAN LEKCJI       NAUCZANIE ZDALNE
    GODZ. PRZEDMIOT SALA
PONIEDZIAŁEK 1.  8:00      8:30 wychowanie fizyczne  
2. 8:40 –   9:10 Edukacja Wczesnoszkolna  
3.  9:20  – 9:50 Edukacja Wczesnoszkolna  
4. 10:00- 10:30 Religia  
5.  10:40- 11:10 Edukacja Wczesnoszkolna  
6. 11:20-11:50 J. angielski  
7. 12:00-12:30 J. angielski  
8.      
         
WTOREK 1.  8:00      8:30 J. hiszpański  
2. 8:40 –   9:10 J. hiszpański  
3.  9:20  – 9:50 Edukacja Wczesnoszkolna  
4. 10:00- 10:30 J. angielski  
5. 10:40- 11:10 Edukacja Wczesnoszkolna  
6. 11:20-11:50 Edukacja Wczesnoszkolna (plastyka)  
7.      
8.      
         
ŚRODA 1.  8:00      8:30    
2. 8:40 –   9:10 Edukacja Wczesnoszkolna (muzyka)  
3.  9:20  – 9:50 Edukacja Wczesnoszkolna  
4. 10:00- 10:30 Edukacja Wczesnoszkolna  
5. 10:40- 11:10 Edukacja Wczesnoszkolna  
6.  11:20- 11:50 Religia  
7. 12:00-12:30 wychowanie fizyczne  
8.      
         
CZWARTEK 1.  8:00      8:30 J. angielski  
2. 8:40 –   9:10 Edukacja Wczesnoszkolna  
3.  9:20  – 9:50 Edukacja Wczesnoszkolna  
4. 10:00- 10:30 Edukacja Wczesnoszkolna  
5. 10:40- 11:10 Informatyka  
6.  11:20- 11:50 Edukacja Wczesnoszkolna (plastyka)  
7.      
8.      
         
PIĄTEK 1. 8:00 – 8:30 wychowanie fizyczne  
2. 8:40 –   9:10 Edukacja Wczesnoszkolna  
3.  9:20  – 9:50 J. angielski  
4. 10:00-10:30 Edukacja Wczesnoszkolna  
5. 10:40-11:10 Edukacja Wczesnoszkolna  
6. 11:20-11:50 Edukacja Wczesnoszkolna (plastyka)  
7.      

 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.