Uwaga Konkurs! Moja własna Eko-Zabawka

Szczegółowe informacje w regulaminie.

 

                                                    REGULAMIN KONKURSU

„Moja Eko zabawka – , WYKONANIE Zabawki z odpadów recyklingowych

Konkurs   organizowany przez Niepubliczną Naukową Szkołę Podstawową im. Marii Skłodowskiej-Curie.

 

CELE KONKURSU:

– mobilizowanie uczniów do pracy twórczej

– rozwijanie zdolności manualnych dzieci

– rozwijanie wrażliwości na segregację odpadów

– zwrócenie uwagi na ideę obchodzonego Dnia Ziemi

 

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Niepublicznej Naukowej Szkoły Podstawowej im. Marii

Skłodowskiej-Curie.

  1. Konkurs trwa od 20.04.2021 do 26.04.2021
  2. Uczestnicy konkursu:
  3. a) wykonują jedną zabawkę w dowolnym formacie i wybranymi przez siebie technikami plastycznymi

z wykorzystaniem tylko i wyłącznie odpadów recyklingowych.

  1. Prace uczestników oceniane będą przez Jury, które w swojej ocenie będzie uwzględniać:

– oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetykę wykonania,

  1. Zdjęcie zabawki konkursowej powinny być przesłane zdjęciem na adres mailowy szkoły sekretariat@szkolapodstawowa.kielce.pl,

bądź do wychowawcy klasy Pani Moniki Skowron w aplikacji Teams.

  1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28.04.2021.

Wszyscy laureaci konkursu zostaną powiadomieni o werdykcie Jury. Werdykt Jury jest

ostateczny.  Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Niepublicznej Naukowej

Szkoły Podstawowej.  Za zajęcie miejsca I, II, III jury przewiduje nagrody. Każdy uczestnik konkursu

otrzyma dyplom z podziękowaniami za udział oraz drobny upominek.

 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.