Kadra

Wioletta Radomska

Dyrektor Niepublicznej Naukowej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kielcach

Pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną, studia podyplomowe z: zarządzania oświatą, integracji sensorycznej, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz spektrum autyzmu na wszystkich etapach edukacyjnych.

 

 

 

 

Patrycja Cedro 

Nauczyciel

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku Pedagogika. W tym roku rozpoczynam studia podyplomowe z logopedii oraz pedagogiki specjalnej- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ważny jest dla mnie rozwój zawodowy. Cechuje mnie życzliwość, opanowanie oraz cierpliwość. Jestem osobą pogodną, ambitną oraz otwartą na nowe wyzwania. Ukończyłam kurs na wychowawcę kolonijnego.

 

 

 

 

 

Marlena Kołbuc

Nauczyciel współorganizujący kształcenie

Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalność diagnoza i terapia pedagogiczna; studia licencjackie- specjalność resocjalizacja z socjoterapią, przygotowanie pedagogiczne. Podnosi swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych z pedagogiki

specjalnej w zakresie edukacji, terapii i wspomagania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Praca z dziećmi to jej pasja, którą pragnie rozwijać i doskonalić. W wolnych chwilach uwielbia gotować  a także spędzać aktywnie czas ze swoją rodziną i przyjaciółmi. Najważniejsze w pracy jest dla niej zapewnienie swoim podopiecznym: poczucia bezpieczeństwa, przynależności do grupy oraz radości  i satysfakcji z każdego dnia spędzonego w szkole.

 

 

 

Monika Stemplewska

Nauczyciel

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na wydz.: Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza i Pracy Socjalnej, Praca Socjalna. Ukończyłam tamże Zarządzanie z Organizacją w Pomocy Społecznej oraz Zintegrowaną Edukację Wczesnoszkolną i Przedszkolną z terapią pedagogiczną. Absolwent Wszechnicy Świętokrzyskiej kierunku Edukacja i Rewalidacja osób ze spektrum autyzmu. Aktualnie studentka Wyższej szkoły humanistycznej „Pomerania” wydz. Starachowice na kier. Logopedia oraz Mgr Zewip.

Posiadam doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi zarówno neurotypowymi jak i w spektrum autystycznym. Pracuję w oparciu o różnorodne metody dydaktyczne, m.in. na metodzie Doroty Dziamskiej „Edukacja przez ruch”, ruchu rozwijającego V. Sherburn,  gimnastyka mózgu P. Dennissona, na programie aktywności Marianny i Christophera Knillów, kinezjologii edukacyjnej . W pracy zależy mi aby dziecko uczyło się i nabywało doświadczeń przez ruch i własną aktywność, by umiało osiągać sukces dochodząc do niego metodą prób i błędów, Punktem wyjścia w pracy z dziećmi jest zbudowanie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa, rozbudzanie w dzieciach pasji poznania świata oraz edukacja poprzez ruch i zabawę.

“Dob­ry wycho­waw­ca, który nie wtłacza a wyz­wa­la, nie ciągnie a wzno­si, nie ug­niata a kształtu­je, nie dyk­tu­je a uczy, nie żąda a za­pytu­je – przeżyje wraz z dziećmi wiele nat­chnionych chwil.” Janusz Korczak.

 

 

Ewa Snochowska

Nauczyciel języków obcych: angielskiego i hiszpańskiego

Absolwentka pedagogiki, specjalność edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego, oraz filologii rosyjskiej na UJK w Kielcach, a także filologii hiszpańskiej na WSF we Wrocławiu. Od 2019 r. właścicielka szkoły językowej El mundo creativo, w której uczy dzieci oraz dorosłych. Wielu jej podopiecznych osiąga sukcesy na płaszczyźnie językowej.

 

 

 

 

 

 

Anna Pawłowska

Nauczyciel rytmiki

Nauczycielka przedmiotów artystycznych (muzyka, plastyka, rytmika) posiadająca doświadczenie zawodowe na różnych poziomach edukacji (żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum), współpracująca od lat z uczelnią wyższą w charakterze opiekuna praktyk pedagogicznych dla studentów; redaktor merytoryczny publikacji edukacyjnych do przedmiotu muzyka. Głównym celem jej pracy zawodowej jest uczyć i wychowywać przez sztukę. Czynnikiem stymulującym ją do pracy jest szczera życzliwość do dzieci i młodzieży oraz możliwość wpływania na rozwój ich wrażliwości artystycznej.

Jej celem w życiu jest taktownie się rozwijać, pracować z pasją i móc inspirować innych oraz inwestować swój czas w piękno i radość tworzenia.

 

 

 

Aneta Chełminiak

Nauczyciel religii

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunek biologia, a na Wydziale Nauk o Zdrowiu studium pomaturalne, kierunek farmacja. Studia podyplomowe na kierunku teologiczno-katechetycznym ukończyła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2011–2013 prowadziła zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą w ośrodku misyjnym w Paragwaju. Uczestniczyła w wielu konferencjach i szkoleniach z zakresu pracy pedagogicznej, m.in. „Motywacja uczniów do nauki”, „Jak aktywizować, żeby nauczyć –wybrane metody aktywizujące uczniów”, „Uczeń z zespołem Aspergera”. Ukończyła kurs na wychowawcę kolonijnego.

Sumienna, obowiązkowa, ambitna i kreatywna. Zaangażowana w podejmowane zadania i lubiąca pracę z dziećmi.

 

 

Beata Kruś

Nauczyciel bibliotekarz

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Obroniła pracę magisterską pt. Nazewnictwo osobowe w wybranych dramatach Stanisława Wyspiańskiego. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku informatyka dla nauczycieli na WSH w Kielcach. Obecnie podnosi swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych na bibliotekoznawstwie. Na co dzień redaktor naczelna Wydawnictwa Ipso Facto, redaktor, korektor i składacz tekstów.

Prywatnie wielbicielka literatury, poezji, którą uwielbia głośno recytować, języka – w szczególności poprawności językowej, teatru, rękodzielniczka realizująca własne projekty, majsterkowiczka, opiekunka czterech kotów i psa, posiadaczka 5 kyu w karate kyokushin, które trenuje w KKKK „Koronea”, pasjonatka nowych umiejętności i nowej wiedzy, z zapałem poznaje możliwości programów graficznych i tworzy prezentacje.

 

 

 

 

Agnieszka Frejlich-Dąbrowska

Pracownik sekretariatu

Absolwentka studiów licencjackich na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach na kierunku zarządzanie i marketing uzupełnionych na Akademii Świętokrzyskiej na poziomie magistra, dopełnionych inżynierskimi – informatycznymi systemami zarządzania, oraz studiów podyplomowych w zakresie pozyskiwania środków unijnych i mechanizmów funkcjonowania strefy euro.

Uśmiechnięta, życzliwa, kreatywna i otwarta na nowe wyzwania. Uwielbia dzieci i uszczęśliwianie ich. W czasie wolnym czyta interesującą literaturę, słucha muzyki – szczególnie poezji śpiewanej i piosenki aktorskiej. Kocha podróżować, „łazić” po górach i poznawać nowe miejsca, najlepiej z rodziną, która jest dla niej najważniejsza. Często spędza czas w teatrze, muzeach, galeriach i na koncertach.

 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.