Kadra

Wioletta Radomska

Dyrektor Niepublicznej Naukowej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kielcach

Pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną, studia podyplomowe z: zarządzania oświatą, integracji sensorycznej, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz spektrum autyzmu na wszystkich etapach edukacyjnych.

 

 

 

 

Monika Skowron

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku filologia rosyjska, specjalność język rosyjski biznesu, oraz studiów podyplomowych z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, a także przygotowania pedagogicznego. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu pracy z dziećmi (również z dziećmi z niepełnosprawnościami), współpracy z rodzicami, budowania relacji oraz stwarzania przyjaznego dziecku środowiska w szkole (m.in. „Jak rozmawiać z dziećmi o sytuacjach kryzysowych?”, „ADHD − jak rozpoznać, jak pomagać?”, „TUS a zachowania trudne”).

Radosna, ambitna i otwarta na nowe wyzwania. Uwielbia pracę z dziećmi, cieszy się ich sukcesami, radością, uśmiechem, szczerością. W czasie wolnym lubi podróżować, poznawać nowe miejsca i spędzać czas z rodziną, która jest dla niej bardzo ważna.

 

 

 

Adrianna Kopacz

Nauczyciel wspomagający

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną. Podnosi swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych z pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji, terapii i wspomagania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ukończyła kurs na wychowawcę kolonijnego.

Miła i sympatyczna, z życzliwym podejściem do dzieci. Zawsze służy pomocą i stara się przekazać jak najlepiej swoją wiedzę i umiejętności.

 

 

 

 

 

Ewa Snochowska

Nauczyciel języków obcych: angielskiego i hiszpańskiego

Absolwentka pedagogiki, specjalność edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego, oraz filologii rosyjskiej na UJK w Kielcach, a także filologii hiszpańskiej na WSF we Wrocławiu. Od 2019 r. właścicielka szkoły językowej El mundo creativo, w której uczy dzieci oraz dorosłych. Wielu jej podopiecznych osiąga sukcesy na płaszczyźnie językowej.

 

 

 

 

 

 

Anna Pawłowska

Nauczyciel rytmiki

Nauczycielka przedmiotów artystycznych (muzyka, plastyka, rytmika) posiadająca doświadczenie zawodowe na różnych poziomach edukacji (żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum), współpracująca od lat z uczelnią wyższą w charakterze opiekuna praktyk pedagogicznych dla studentów; redaktor merytoryczny publikacji edukacyjnych do przedmiotu muzyka. Głównym celem jej pracy zawodowej jest uczyć i wychowywać przez sztukę. Czynnikiem stymulującym ją do pracy jest szczera życzliwość do dzieci i młodzieży oraz możliwość wpływania na rozwój ich wrażliwości artystycznej.

Jej celem w życiu jest taktownie się rozwijać, pracować z pasją i móc inspirować innych oraz inwestować swój czas w piękno i radość tworzenia.

 

 

 

 

Aneta Chełminiak

Nauczyciel religii

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunek biologia, a na Wydziale Nauk o Zdrowiu studium pomaturalne, kierunek farmacja. Studia podyplomowe na kierunku teologiczno-katechetycznym ukończyła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2011–2013 prowadziła zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą w ośrodku misyjnym w Paragwaju. Uczestniczyła w wielu konferencjach i szkoleniach z zakresu pracy pedagogicznej, m.in. „Motywacja uczniów do nauki”, „Jak aktywizować, żeby nauczyć –wybrane metody aktywizujące uczniów”, „Uczeń z zespołem Aspergera”. Ukończyła kurs na wychowawcę kolonijnego.

Sumienna, obowiązkowa, ambitna i kreatywna. Zaangażowana w podejmowane zadania i lubiąca pracę z dziećmi.

Beata Kruś

Nauczyciel bibliotekarz

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Obroniła pracę magisterską pt. Nazewnictwo osobowe w wybranych dramatach Stanisława Wyspiańskiego. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku informatyka dla nauczycieli na WSH w Kielcach. Obecnie podnosi swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych na bibliotekoznawstwie. Na co dzień redaktor naczelna Wydawnictwa Ipso Facto, redaktor, korektor i składacz tekstów.

Prywatnie wielbicielka literatury, poezji, którą uwielbia głośno recytować, języka – w szczególności poprawności językowej, teatru, rękodzielniczka realizująca własne projekty, majsterkowiczka, opiekunka czterech kotów i psa, posiadaczka 5 kyu w karate kyokushin, które trenuje w KKKK „Koronea”, pasjonatka nowych umiejętności i nowej wiedzy, z zapałem poznaje możliwości programów graficznych i tworzy prezentacje.

 

 

 

 

Agnieszka Frejlich-Dąbrowska

Pracownik sekretariatu

Absolwentka studiów licencjackich na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach na kierunku zarządzanie i marketing uzupełnionych na Akademii Świętokrzyskiej na poziomie magistra, dopełnionych inżynierskimi – informatycznymi systemami zarządzania, oraz studiów podyplomowych w zakresie pozyskiwania środków unijnych i mechanizmów funkcjonowania strefy euro.

Uśmiechnięta, życzliwa, kreatywna i otwarta na nowe wyzwania. Uwielbia dzieci i uszczęśliwianie ich. W czasie wolnym czyta interesującą literaturę, słucha muzyki – szczególnie poezji śpiewanej i piosenki aktorskiej. Kocha podróżować, „łazić” po górach i poznawać nowe miejsca, najlepiej z rodziną, która jest dla niej najważniejsza. Często spędza czas w teatrze, muzeach, galeriach i na koncertach.

 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.