Kadra

 

Marlena Gajek

Dyrektor Niepublicznej Naukowej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kielcach

Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności resocjalizacja i profilaktyka społeczna oraz studia podyplomowe na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
z elementami terapii pedagogicznej. Obecnie nadal podnosi swoje kwalifikacje studiując logopedię. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń z zakresu pedagogiki i logopedii m.in TUS, Terapia miofunkcjonalna wg A. Kittel, Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne – poziom I i II oraz warsztatów podnoszących kompetencje cyfrowe w pracy z uczniami.

 

                            

                    

 

Marlena Kołbuc

Nauczyciel współorganizujący kształcenie
Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalność diagnoza i terapia pedagogiczna; studia licencjackie − specjalność resocjalizacja z socjoterapią, przygotowanie pedagogiczne. Podnosi swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych z pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji, terapii i wspomagania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Praca z dziećmi to jej pasja, którą pragnie rozwijać i doskonalić. W wolnych chwilach uwielbia gotować, a także spędzać aktywnie czas ze swoją rodziną i przyjaciółmi. Najważniejsze w pracy jest dla niej zapewnienie swoim podopiecznym poczucia bezpieczeństwa, przynależności do grupy oraz radości  i satysfakcji z każdego dnia spędzonego w szkole.

 

 

Monika Rogal

Pedagog, oligofrenopedagog, Trener Umiejętności Społecznych.

Na co dzień pracuje jako nauczyciel współorganizujący kształcenie w szkole podstawowej, a także jest w trakcie studiów z Pedagogiki specjalnej – edukacji, terapii i wspomagania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z różnymi niepełnosprawnościami, z Zespołem Downa, Zespołem Aspergera, osobami z autyzmem. Prowadzi terapię indywidualną, a także grupową. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu pracy pedagogicznej z dziećmi.

 

 

 

 

 

Ewelina Kuc

Pedagog – absolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i pracy socjalnej, studiów podyplomowych na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
z elementami terapii pedagogicznej. Studentka logopedii. Dodatkowo w szkole prowadzi kółko plastyczne.

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Frejlich-Dąbrowska

Pracownik sekretariatu

Absolwentka studiów licencjackich na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach na kierunku zarządzanie i marketing uzupełnionych na Akademii Świętokrzyskiej na poziomie magistra, dopełnionych inżynierskimi – informatycznymi systemami zarządzania, oraz studiów podyplomowych w zakresie pozyskiwania środków unijnych i mechanizmów funkcjonowania strefy euro. Uśmiechnięta, życzliwa, kreatywna i otwarta na nowe wyzwania. Uwielbia dzieci i uszczęśliwianie ich. W czasie wolnym czyta interesującą literaturę, słucha muzyki – szczególnie poezji śpiewanej i piosenki aktorskiej. Kocha podróżować, „łazić” po górach i poznawać nowe miejsca, najlepiej z rodziną, która jest dla niej najważniejsza. Często spędza czas w teatrze, muzeach, galeriach i na koncertach.

 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.