Klasy

 

 

  • KLASA O PROFILU PRAWNO-POLITOLOGICZNYM

Z rozszerzeniem z historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego oraz dodatkowymi przedmiotami, takimi jak: retoryka i stylistyka praktyczna, prawo, psychologia, filozofia, łacina.
Zapewnia bardzo dobre przygotowanie do studiów na kierunkach: prawo, historia, socjologia, psychologia, politologia, europeistyka, dyplomacja, stosunki międzynarodowe.

 

  • KLASA O PROFILU POLITECHNICZNYM

Z rozszerzeniem z matematyki, fizyki i informatyki. Dodatkowymi przedmiotami są: podstawy programowania, systemy i sieci komputerowe, matematyka stosowana, automatyka, robotyka. Zapewnia bardzo dobre przygotowanie do studiów: politechnicznych (informatyka, automatyka, robotyka), ekonomicznych (finanse, bankowość, ekonomia), uniwersyteckich (np. matematyka, informatyka, fizyka).

 

  • KLASA O PROFILU MEDIALNO-KULTUROWYM

Z rozszerzeniem z języka polskiego, języka angielskiego i historii oraz dodatkowymi przedmiotami, takimi jak: podstawy dziennikarstwa, komunikacja publiczna, wiedza o teatrze i filmie.

W klasie medialno-kulturowej pod fachowym okiem specjalistów odbywają się warsztaty teatralne, zajęcia z emisji głosu oraz dziennikarstwa.

Nasze zajęcia fakultatywne odbywają się w instytucjach kultury, muzeach, kinach i teatrach. Absolwenci tej klasy mają zdecydowanie ułatwiony start na studia związane z profilem teatralnym i filmowym, mogą podjąć studia uniwersyteckie na kierunkach: kulturoznawstwo, filologia polska, romanistyka, dziennikarstwo, historia, socjologia.

 

  • KLASA O PROFILU MEDYCZNYM

Z rozszerzeniem z biologii, chemii. Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie kandydatów na studia na kierunkach medycznych, inżynierskich, biotechnologicznych, dietetyki, kosmetologii.

 

  •  KLASY DWUJĘZYCZNE

Pragniemy, by nasi uczniowie nie tylko pogłębiali umiejętność biernego i czynnego posługiwania się językiem angielskim, lecz również byli świetnie przygotowani do egzaminu maturalnego. Przedmioty dwujęzyczne z językiem angielskim w naszej szkole to matematyka i geografia. Celem tych klas jest rozwijanie kompetencji językowych oraz przygotowanie do dalszej edukacji także w innych krajach i w języku obcym.

 

Na wszystkich kierunkach istnieje możliwość wyboru języka obcego: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i hiszpańskiego, które prowadzone są w grupach międzyklasowych, z uwzględnieniem różnych poziomów znajomości języka.

Uczniowie przyjęci do naszego liceum dokonują wyboru lekcji religii lub etyki. Deklarację wyboru składają wraz z dostarczeniem dokumentów.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.