Kontakt

Adres

Niepubliczna Naukowa Szkoła Podstawowa
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kielcach

ul. Sienkiewicza 19
25-007 Kielce
tel. 533 531 683

sekretariat@szkolapodstawowa.kielce.pl
Dyrektor
Wioletta Radomska
tel: 535 371 702
w.radomska@szkolapodstawowa.kielce.pl

Nr rachunku bankowego: ING BANK ŚLĄSKI  13 1050 1416 1000 0090 8092 5978

Niepubliczne Naukowe Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kielcach

ul. Sienkiewicza 19
25-007 Kielce
tel. 533 531 683

ul. Jurajska 1d

25-640 Kielce

tel. 574 159 283
sekretariat@naukoweliceum.pl

REGON: 381253220
NIP: 9591433361

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.