Kadra

Kadrę Niepublicznego Naukowego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kielcach tworzy grono wyspecjalizowanych nauczycieli. Zespół kreatywnych i otwartych do współpracy z uczniami i rodzicami pedagogów. Przez lata praktyki nasi nauczyciele wypracowali metody nauczania przynoszące najlepsze rezultaty, gwarantując wysoką jakość kształcenia uczniów, a także osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku na egzaminie maturalnym. Nasi nauczyciele poprzez pozytywne wzmacnianie zachęcają uczniów do nauki i rozwijania pasji. Przyjazna atmosfera podczas zajęć i budowanie dobrych relacji z uczniami to nasz atut!

DYREKTOR

Bożena Potocka – wieloletnia dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach (wcześniej była dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 19 w Kielcach). Jako edukator wykładała na różnych kursach i formach doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej oświaty. Uczestniczyła w wielu krajowych i zagranicznych programach edukacyjnych. Jest współautorką poradnika dla nauczycieli „Projekty edukacyjne”. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach, studia podyplomowe na kierunkach zarządzanie oświatą, ochrona i kształtowanie środowiska oraz liczne kursy kwalifikacyjne, m.in. z nadzoru pedagogicznego. Jest dyplomowanym nauczycielem biologii, egzaminatorem egzaminu maturalnego.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.