Partnerzy

Niepubliczna Naukowa Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kielcach oraz Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kielcach realizują zadania statutowe szkoły we współpracy z Konsorcjum Naukowo-Edukacyjnym, w którego skład wchodzą: organizacje pozarządowe, placówki oświatowe i instytucje działające na rzecz oświaty, promocji nauki i edukacji, a także zdrowia. Podejmowane działania przyczyniają się do podniesienia jakości kształcenia, rozwoju szkoły, budowania jej pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym, a także wspierania wszechstronnego rozwoju młodzieży. Wśród partnerów w tym zakresie działań szkoły należą:

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.