Półkolonie

Niepubliczna Naukowa Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie organizuje w dniach 11.01.2021–15.01.2021 r. półkolonie dla uczniów.

Udostępniamy do pobrania dokumenty potrzebne przy zgłoszeniu dziecka na półkolonie.

 

Formularz zgłoszeniowy   http://naukoweszkoly.pl/wp-content/uploads/2021/01/Formularz-zgloszeniowy.pdf

Karta kwalifikacyjna uczestnika   http://naukoweszkoly.pl/wp-content/uploads/2021/01/Karta-Kwalifikacyjna-uczestnika.pdf

Oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika   http://naukoweszkoly.pl/wp-content/uploads/2021/01/Oswiadczenie-o-stanie-zdrowia-uczestnika.pdf

Oświadczenie rodzica   http://naukoweszkoly.pl/wp-content/uploads/2021/01/Oswiadczenie-rodzica.pdf

Upoważnienie odbioru dziecka   http://naukoweszkoly.pl/wp-content/uploads/2021/01/Upowaznienie-odbioru-dziecka.pdf

Klauzula informacyjna dla rodziców   http://naukoweszkoly.pl/wp-content/uploads/2021/01/Zalacznik-nr-1a-Klauzula-informacyjna-polkolonie.pdf

Regulamin   http://naukoweszkoly.pl/wp-content/uploads/2021/01/Regulamin.pdf

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.