Zasady rekrutacji

 

KROK 1 – ZŁOŻENIE PODANIA

KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA do  Niepublicznej Naukowej Szkoły Podstawowej  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kielcach rodzice mogą składać w sekretariacie szkoły od 30 stycznia do 28 lutego 2021 r. albo przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@szkolapodstawowa.kielce.pl

 

KROK 2 – ROZMOWA Z RODZICAMI

Na tym etapie odbywają się indywidualne spotkania dyrektora z rodzicami dziecka. Po złożeniu podania, rodzice zostają zaproszeni na rozmowę, która będzie dotyczyć proponowanych przez szkołę form edukacji i wychowania, zasad współpracy oraz finansowania nauki. Będą mogli również przekazać informacje dotyczące indywidualnych potrzeb dziecka (np. posiadanie opinii, orzeczeń, specjalnych zainteresowań).

 

KROK 3 – DECYZJA O PRZYJĘCIU DZIECKA DO SZKOŁY

Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor na podstawie złożonych dokumentów i po rozmowie z rodzicami.

 

KROK 4 – podpisanie umowy

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego (sierpień) dyrektor przeprowadza zebranie dla rodziców uczniów przyjętych do szkoły dotyczące organizacji nowego roku szkolnego.

Ostatnim etapem procesu rekrutacji jest podpisanie umowy o kształceniu dziecka (wraz z załącznikiem), która jest równoznaczna ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad i przepisów regulujących życie szkoły.

 

OPŁATY

Przed podpisaniem umowy na rachunek bankowy szkoły należy wnieść opłatę wpisową w wysokości 150 zł.

Wpłaty dokonuje się przelewem na wskazany w umowie numer konta.

 

POBIERZ DOKUMENTY a następnie prześlij ją drogą elektroniczną na adres: sekretariat@szkolapodstawowa.kielce.pl

 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.