Założyciel

„Młodzi ludzie kształtują świat, myśląc krytycznie i twórczo.”

Adrian Lipa

doktor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, autor wielu publikacji i artykułów naukowych na temat przedsiębiorczości. Założyciel pierwszego w Polsce Konsorcjum Naukowo Edukacyjnego, które pokazuje efektywną drogę konsolidacji niepublicznego szkolnictwa i biznesu. Prowadzi działalność naukowo badawczą i rozwojową, która służy rozwiązywaniu rzeczywistych problemów polskich przedsiębiorstw, ich bezpieczeństwu, innowacyjności i rozwojowi. Praktyk prowadzący działalność gospodarczą od ponad 10 lat, stworzył szereg spółek, fundacji i stowarzyszeń działających w obszarach nauki, edukacji, kultury, zdrowia i sportu. Autor w swoich publikacjach prezentuje rozwiązania wynikające z własnego doświadczenia i podaje wiele przykładów praktycznego zastosowania przedsiębiorczości w biznesie i edukacji.

 

Jest pomysłodawcą Instytutu Rozwoju Biznesu – platformy usługowej skupiającej najważniejsze dziedziny związane z przedsiębiorczością i biznesem. Twórca nagrody Wirtuoz Biznesu. Specjalista  z zakresu ekonomii i doradca w zakresie zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej.  W ramach tego działania odbył ponad 250 spotkań indywidualnych i 50 spotkań grupowych. Angażuje się w działalność różnych instytucji naukowych, które współtworzą KLASTER „FORUM WIEDZY”. Jest to partnerstwo branżowe, skupiające podmioty związane z branżą doradczą, edukacją, innowacjami, konsultingiem i szkoleniami.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.