Założyciel

 

„Młodzi ludzie kształtują świat, myśląc krytycznie i twórczo.”

 

Adrian Lipa

Założyciel pierwszego w Polsce KONSORCJUM NAUKOWEGO. Prowadzi działalność badawczą i rozwojową, która służy rozwiązywaniu rzeczywistych problemów polskich przedsiębiorstw, ich bezpieczeństwu, innowacyjności, rozwojowi. Jest pomysłodawcą Instytutu Rozwoju Biznesu – platformy usługowej skupiającej najważniejsze dziedziny związane z przedsiębiorczością i biznesem. Twórca nagrody Wirtuoz Biznesu. Specjalista  z zakresu ekonomii i doradca w zakresie zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej.  W ramach tego działania odbył ponad 250 spotkań indywidualnych i 50 spotkań grupowych. Angażuje się w działalność różnych instytucji naukowych, które współtworzą KLASTER „FORUM WIEDZY”. Jest to partnerstwo branżowe, skupiające podmioty związane z branżą doradczą, edukacją, innowacjami, konsultingiem i szkoleniami.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.